top of page
docu-tv2 temp.PNG

סיפור סגור

סרטו של

מיכה ליבנה

"הדעה המקובלת נוטה לראות בסרט התיעודי מסמך החושף מציאות, ומציג אמת עם זאת, אופן שיקופה והצגתה של המציאות וכן שיקוף האמת "המגולמת" בה כרוך בשורה של החלטות המחייבות בחירה בין שיקולים שונים".

"הקונפליקטים שליבנה חווה, בינו ובין עצמו כמו גם בינו ובין הדמויות האחרות , מבטאים את הכוחות השונים הפועלים מאחורי הקלעים להטיה ולעיצוב האמת בסרט ".

דר" אמיר הר-גיל

לצפיה בסרט לחצו על סימן הש"ח. מרגע התשלום הסרט יפתח ל-24 שעות.

שימו לב שבכדי לצפות בסרט עליכם להיות log in עם המשתמש דרכו שילמתם